Bodovací turnaj mládeže

01.10.2014 22:17

V neděli 5.10. pořádáme 1.bodovací turnaj mládeže okresu Nymburk.

Propozice:

  • Přihlášky

Budou přijímány v místě konání turnaje, při prezentaci může být vyžadováno předložení jakéhokoli průkazu s fotografií a datem narození závodníka (zejména nových).

  • Časový plán

8:00 - 8:30 … prezentace účastníků

8:30 - 9:00 … losování

od 9:00 … zahájení turnaje nástupem účastníků

  • Předpis:

Hraje se podle platného „Soutěžního řádu stolního tenisu“, platných „Pravidel stolního

tenisu“ a ustanovení tohoto rozpisu.

  • Soutěžní disciplíny:

Dvouhra mladšího žactva - narození 1. 1. 2002 a mladší (společně chlapci a dívky)

Dvouhra staršího žactva - narození 1. 1. 2000 a mladší (společně chlapci a dívky)

Dvouhra dorostu – narození 1. 1. 1997 a mladší (společně chlapci a dívky)

V případě menšího počtu účastníků i čtyřhry (bez bodového hodnocení)

  • Losování:

Všechna losování jsou prováděna vrchním rozhodčím turnaje dle čl. 141 SŘ nasazením, tříděním a dolosováním a dle rozpisu soutěže